Stadion
adres pocztowy: skrytka 2772       40-357 KATOWICE 14
telefon i fax dni robocze od 9 do 16: (+48) 32 203 14 56
Partnerzy

regulamin

09/07/2015 16:40

REGULAMIN

1)      Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.gia.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej:
  wydawnictwo GiA – Bożena Gowarzewska
  (NIP: 6341562920, REGON: 240073740), zwanej dalej Sprzedawcą
  działającej pod adresem:
  ul. Jaracza 14, 40-580 Katowice
 2. Regulamin określa warunki dokonywania transakcji za pośrednictwem Sklepu, tj. sposoby składania zamówień, dokonywania płatności, dostawy towarów i usług, uwzględniania zwrotów i reklamacji.

2)      Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży książek.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W procesie składania zamówienia wymagane jest podanie danych niezbędnych do przygotowania przesyłki i dostarczenia jej Kupującemu (imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, a w przypadku firm nazwę oraz NIP).
 4. Każdy Kupujący wraz z zamówionym towarem otrzymuje fakturę w formie wydruku.

3)      Informacja o towarach

 1. Każda książka lub zestaw książek jest opatrzona opisem i co najmniej jednym plikiem graficznym (fotografia lub skan) uwidaczniającym jego cechy.
 2. Uzyskanie dodatkowych informacji o towarach, niezawartych w opisie lub w pliku graficznym jest możliwe po wysłaniu odpowiedniego zapytania na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub telefonicznie.
 3. Cena każdego towaru lub zestawu towarów wyrażona jest w walucie polskiej (PLN) i jest ceną brutto, bez kosztów dostawy.

4)      Formy płatności

 1. Płatności za zamówiony towar mogą nastąpić a) za pobraniem przy odbiorze towaru, b) kartą płatniczą, c) przelewem na konto firmy lub d) gotówką – wszystkie szczegóły płatności są opisane na stronie Dotpay.
 2. Formę płatności Kupujący wybiera podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, ale zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5)      Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu płatności, chyba, że z indywidualnych ustaleń wynika inaczej.
 2. Chęć dokonania płatności przy odbiorze Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia w Sklepie.
 3. Wysyłka realizowana jest maksymalnie w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę  płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przygotowania wysyłki ze względu na dużą ilość książek. O opóźnieniu Kupujący zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

6)      Dostawy

 1. Dostawa towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany w zamówieniu
 2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym, na koszt wydawnictwa GiA.
 3. Czas dostawy ustala się według najdłuższego czasu realizacji spośród produktów wskazanych w zamówieniu.

7)      Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8)      Warunki gwarancji

 1. Procedura gwarancyjna ma zastosowanie w przypadku otrzymania przez Kupującego produktu noszącego wady, o których nie było mowy w opisie.
 2. Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z gwarancji na warunkach analogicznych wobec odstąpienia od umowy opisanego w par. 7.
 3. Wszelkie wątpliwości związane z pochodzeniem wady rozstrzygane są na korzyść Kupującego.

9)      Warunki reklamacji

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z wydawnictwem GiA za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie, rozpatrzymy maksymalnie w terminie 14 dni.

10)      Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu internetowego www.gia.pl jest wydawnictwo GiA z siedzibą w Katowicach przy ul. Jaracza 14, wpisaną do  ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą  NIP: 6340189614.
 2. Podanie danych osobowych przez klienta  jest dobrowolne, ale w celu  zrealizowania złożonego zamówienia jest niezbędne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym  www.gia.pl 
 4. Zgromadzone dane osobowe  podane  podczas rejestracji  w sklepie internetowym  www.gia.pl nie są udostępniane osobom trzecim z wyłączeniem przekazania danych  Poczcie Polskiej albo w celu zwrotu kosztów dostarczenia zamawianych książek.
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z  firmą wydawnictwo GiA lub korzystając z poczty elektronicznej:  wydawnictwo@gia.pl .

Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 lipca 2015

Nasze książki Nasze książki

Patroni medialni Patroni medialni
Copyright 2004-2015 GiA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Encyklopedia piłkarska ukazuje się od 1991 | Od 27 sierpnia 1997 Bożena Lidia Szmel decyzją Prezydium pełni funkcję "oficjalny kronikarz PZPN ds reprezentacji narodowych Polski"